Załóżmy, że zdarzył się wypadek samochodowy, w wyniku, którego
zabrakło właśnie Ciebie. Przecież wypadki komunikacyjne zdarzają się
codziennie.
Zastanów się, na jak długi okres Twoi bliscy są zabezpieczeni finansowo?
Czy koszty stałe miesięczne pozostaną na tym samym poziomie? Na jak
długo?
Jeśli posiadasz oszczędności, to na ile miesięcy/lat ich wystarczy?
Zastanów się jeszcze, jak szybko Twoi bliscy uzyskają dostęp do tych
oszczędności? Czy dopiero po zakończeniu postępowania spadkowego?
Z czego będą musieli zrezygnować, aby wystarczyło pieniędzy na stałe
opłaty i koszty?
Ile lat musi minąć, żeby Twoje dzieci osiągnęły taki wiek, aby odciążyć
rodzinny budżet, czyli podjąć pracę? Nie wspominam o wykształceniu…